ŠIFRY

Zde můžete najít zadání a řešení většiny šifer. Můžete si zkusit k jejich luštění stáhnout nápovědní aplikaci.