PRŮBĚH

Třetí ročník se uskutečnil 8. až 9. října 2016.

Několik dní před šifrovačkou došel všem týmům tento e-mail:

Před několika hodinami nám byl ohlášen nález velmi nebezpečné výbušniny jistým Tomášem Petržílkem. Proto jsme povolali Vás, jelikož jste (podle našich nejnovějších informací) experty v tomto oboru. Dostavte se proto na naši základnu tuto sobotu mezi 14.30 a 15.00. Nezapomeňte si s sebou vzít alespoň jeden nabitý telefon, psací potřeby a poplatek na úhradu výdajů (100 Kč / tým).

Za organizaci Bojovníků Proti Terorismu, Lucien Šíma & Ivan Enčev 


V půl třetí se začali postupně trousit účastníci. Nakonec přišlo včas všech šest registrovaných týmů.

Po krátké seznamovací hře jsme všechny týmy stručně seznámili s pravidly hry a nápovědním systémem a ukázali jsme jim tikající bombu. 

Přesně v 16.00 začala hra a všechny týmy se pustili do první šifry.  

Hned první šifra měla dvě řešení. První možností bylo stihnout vlak jedoucí v 16.32 do Tišic (Donald v něm rozdával druhou šifru), druhou možností bylo zajít si pro šifru na vlakovou zastávku v Lobkovicích.

A tak se týmy postupně zvedaly, sbalily a rychle opustily klubovnu vstříc větru a dešti.

Na týmy čekalo celkem 17 stanovišť s netradičními šiframi. Některé byly velmi jednoduché, na některých si většina týmů počkala na nápovědy.

Postupně účastníci získávali informace o tom, jak deaktivovat bombu a tím zachránit svět.

Na poslední šifře týmy obdržely tento text:

Mám pro Vás dvě zprávy. Dobrou a špatnou. Ta dobrá je, že se Vám podařilo dostat se i k poslednímu návodu. Ta špatná, že nezbývá mnoho času. Přesněji řečeno, pouhých SEDM MINUT. Běžte zpět do klubovny (dál rovně touto ulicí) a deaktivujte bombu.

A tak po několika hodinách strávených nad řešením nezbývalo týmům nic jiného než běžet.

Běžet a deaktivovat.

Nakonec se deaktivace podařila jenom jednomu týmu. Za vybuchnutí jsme dávali penalizaci 30 minut.

Poté už nás čekalo jen vyhlášení výsledků a předání cen (placek, diplomů a čokolád) kolem čtvrté hodiny ráno. 

Akce proběhla opravdu dobře a myslím si, že i týmy si ji užily. Akorát mohlo být lepší počasí.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na Vás v květnu 2017! :)